Lette etter mann med kniv

Skal ha jaget etter en annen person med kniv.