I dag er det et delvis gjengrodd, nedlagt gårdsbruk på nordsiden av Vallaheiane, på det som heter Nedre Kirkebirkeland. Alle som kjører mot Os eller Stavanger passerer tomten på høyre hånd.

Men nå kan det bli aktivitet igjen på tomten — i form av en klatrepark. Det er firmaet Høyt & Lavt som ønsker å bruke tomten til en aktivitetspark for familier. Her skal det bli ulike installasjoner som det kan klatres i. Parken skal være tilgjengelig for allmennheten, men det vil koste penger å få tilgang til klatreinstallasjonene.

340 kroner dagen

Firmaet skriver at løypene er utformet med forskjellige vanskelighetsgrader og skal kunne brukes av de fleste. Aktivitetene vil bli godt egnet for barn fra 3-årsalderen, ungdom og voksne. Med enkle tilpassinger kan også deler av anlegget benyttes av funksjonshemmede.

I DAG: Det gamle gårdsbruket ligger opp mot Vallaheiane, på Nedre Kirkebirkeland.
ØRJAN DEISZ

Høyt & Lavt driver allerede seks klatreparker rundt om i Norge, deriblant i Oslo . En titt på hjemmesiden deres viser at det ikke er en gratis fornøyelse å klatre i parkene. Mellom 175 og 340 kroner må man ut med for en dagsbillett for et barn, avhengig av størrelse.Tomten på Kirkebirkeland er regulert til landbruk, natur, friluftsliv og idrett, noe som betyr at den ikke kan brukes til for eksempel boligbygging. Både fagetaten og byrådet mener derimot at klatrepark er innenfor formålet, og sier ja til planene.

«Byrådet slutter seg til fagetatens anbefaling. Tiltaket er i tråd med gjeldende kommuneplan, og etablering av en aktivitetspark i Fana vurderes å være et spennende nytt fritids— og aktivitetstilbud i Bergen» skriver byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen i sin konklusjon.

Tolv meter høye stolper

Planområdet er på 155 dekar. De to eksisterende gårdstunene er bebodd, men skal tas i bruk av klatreparken som servicebygninger. Over tomten går også deler av den gamle postvegen mellom Bergen og Stavanger. Den reguleres til gang- og sykkelvei og sikres med hensynssone.

«Eksisterende gårdstun skal brukes til fasiliteter som kafe, serviceanlegg og lager. Hovedtårnet i senteret skal ta folk opp og ut i løypene og ned igjen. En mindre del av klatreinstallasjonene i parken blir gratis i bruk, og vil kunne brukes av alle også den planlagte barnehagen rett nord for planområdet (Birk barnehage). Høydene på stolpene i aktivitetsparken vil kunne variere mellom ti og tolv meter. Ute i terrenget er det ikke planlagt bygg utover enkle gapahuker» heter det i søknaden.

Det er lagt opp til at det etableres et parkeringsanlegg med plass til to busser og 66 biler inkludert seks handicap-plasser inne på området. Parkeringsanlegget er også åpent for andre besøkende til området. Den økte trafikken trekkes frem som en negativ konsekvens, men den er ikke tungtveiende nok til at kommunen sier nei.

Krever endelig godkjennelse

Selv om byrådet er positiv til planen, stiller det noen betingelser. Den viktigste er at firmaet må få godkjenning for plassering og størrelse av de ulike klatrestativene.

«Byrådsleder mener det bør presiseres at krav til en helhetlig situasjonsplan for planområdet ikke bare skal knyttes til rammesøknad for bygninger. Byrådet mener at det må stilles krav om at situasjonsplanen skal godkjennelse av kommunen før parken opparbeides med klatreinstallasjoner og at anlegget ikke kan tas i bruk før det er gitt brukstillatelse til aktivitetsparken» skriver Stolt-Nielsen.

Saken skal til behandling i bystyrets komité for miljø og byutvikling torsdag.

AKTIVT LEKELAND: Selskapet som vil bygge klatrepark i Bergen, har allerede seks tilsvarende parker andre steder i Norge, som her i Vestfold.
Hoytlavt.no, med tillatelse