Krasjet og stakk

Kolliderte med møtende bil etter forbikjøring. Kjørte videre.