• SAMMEN: To dager i uken har elevene på Øygarden ungdomsskole fellesaktiviteter i storefri. - Da spør vi bare alle om de vil være med, og så kan de velge selv, sier Sander Breivik (til v.). Her er han sammen med Karoline Torsvik, Kristine Sætenes og Robert Torsvik Jacobsen. Bak sitter Anna Magdalen Hellesund og Michell Skjold.

Best på å hindre mobbing

Øygarden har lavest mobbetall i Hordaland, og er blant de flinkeste til å si ifra om noen blir plaget.