• BRAKKESKOLE. Mens Møhlenpris skole rehabiliteres går elevene på skole i dette brakkebygget. Opprinnelig skulle tilværelsen på Nygårdshøyden vare i to og et halv år, men nå ser det ut til at brakkene blir stående enda lengre. FOTO: KNUT STRAND

Nye Møhlenpris allerede forsinket

Før arbeidet er ordentlig i gang, har det dukket opp skjær i sjøen.