• LÅNEFORELDRENE: Hos Terese og Inge står barnerommet alltid klart til å ta imot nye små mennesker i krise. De har ennå ikke hatt tid til å rydde vekk sprinkelsengen etter sistemann som bodde her. Samboerparet vil ikke stå frem med etternavnet sitt av hensyn til jobbsituasjonen sin.

- Grusomt å skilles fra barna

Tallet på barn som blir akuttplassert i fosterhjem er doblet siden 2007. Terese og Inge har tatt seg av 18 av dem.