Røykutvikling fra større båt

Rykket ut til brann i båt som lå ved kai i Askvik.