Vannledning sprang lekk i Bergen sentrum

Arbeid på privat vannledning gikk galt.