- Prestasjon å ikke bli skadet

Bilfører kjørte seg fast i skråning. Like nedenfor er det stupbratt ut i sjøen.