• PROVOSERT AV MORALISME: - Eg er lei av å høyre kor farleg det er å røyke. Det veit eg alt om. Men det er mitt val, seier Miriam NH Sleire. Men elles er både ho og Silje Faugstad (til h.) tilhengar av røykeforbod i busskur. – Vi må ta hensyn, seier dei. FOTO: Paul S. Amundsen

Ja til nye røykeforbod

Nordmenn flest støttar forbod mot røyking på arbeidsplassar og visse utandørsområde, viser ny undersøking. Men forboda kan bli vanskelege å legitimera, meiner rusforskar.