Fant livløs mann ved politistasjonen

Trolig GHB-overdose.