• (1/2)
    STENGER VEIEN: Frem til 4. oktober blir E 39 ved Ålhus stengt, det vil i perioder bli mulig å kjøre veien. FOTO: Skulde Jacobsen/ Statsens Vegvesen

E39 ved Ålhus stenges

I tre uker fremover blir det utført rassikring på E39 mellom Skei og Vassenden. Det fører til ventetid for bilister