Trafikkulykke ved sykehuset

Syklist og fotgjenger er skadet.