• SATSER PÅ MILJØ: Høgskolen i Bergen flytter inn i nye lokaler neste år, og forutsetter at så å si alle studenter og ansatte skal reise bilfritt til campus. ILLUSTRASJON: HLM ARKITEKTUR AS

6500 studenter og ansatte må dele på litt over 100 parkeringsplasser

Høgskolen i Bergen satser på at alle skal reise bilfritt.