• BRANN I BRAKKE: Flammer og røyk er synlig fra lang avstand. FOTO: 2211-tipser

Brann på Haakonsvern

Kraftig brann i brakkerigg.