Brannslokking fra PR-byrå

Nor PR forsikrer kundene sine om at de ikke mener at kvinner i infoyrket trekker ned lønnsnivået.