• FOR SEINT: Etter ulukka vart dumparen liggande med førarhytta under vatn. Arbeidskollegar prøvde først å få 20-åringen ut, men måtte etter kvart overlate jobben til redningsdykkarar. Føraren vart liggande rundt ein time under vatn, og omkom seinare på sjukehus. ARKIVFOTO: EINAR AARRE

Fleire må svare for dødsulykke

Han skal ha mangla sertifikat, verneutstyr og arbeidsklede. Likevel fekk 20-åringen kjøre 18 tonns dumper på Statens vegvesen sitt anlegg.