• (1/2)
    krasj.jpg FOTO: OLE VALAKER

Krasjet inn i Damsgård hovedgård

En eldre mann er fraktet til sykehus etter å ha krasjet inn i museumsanlegget på Laksevåg.