Krever rapport om tvangsbruk i fengsler

Men justisministeren lover ikke økt bemanning i andre fengsler enn Ila.

Publisert:
svp://85365

Justisminister Anders Anundsen ber om en redegjørelse fra Kriminalomsorgsdirektoratet om bruk av sikkerhetscelle og sikkerhetsseng (reimer) i fengsler.

Fengselet bekymret

Det skjer etter at BT i flere artikler har beskrevet problemet med psykisk syke fanger som skader seg selv og går til angrep på fengselsbetjenter.

Les også

Fengselet roper varsko om farlige fanger

Ledelsen i Bergen fengsel er bekymret over at innsatte blir sykere og mer utagerende av å sitte inne, og mener at flere av dem burde fått behandling i en helseinstitusjon.

I et spørsmål til Anundsen viser stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) til at regjeringen har varslet innsparinger i Kriminalomsorgen neste år. Hun spør hva regjeringen vil gjøre for å bedre situasjonen for utagerende og syke innsatte i Bergen fengsel.

Svarer ikke om Bergen

Det svarer ikke Anundsen på. Derimot viser han til at regjeringen har styrket tilbudet til psykisk syke innsatte i Ila fengsel og forvaringsanstalt.

«Jeg er i likhet med representanten bekymret for bruken av sikkerhetscelle og sikkerhetsseng, og jeg vil derfor be Kriminalomsorgsdirektoratet om en rapport», skriver justisministeren.

Les hele svaret her.

I 2012 ble sikkerhetscelle brukt 28 ganger i Bergen fengsel. I fjor økte tallet til 49. Hittil i år er cellene brukt 41 ganger. Sikkerhetsseng er brukt fem ganger i år, mot én i hele fjor.

— Det er positivt at han ber om en rapport om tvangsbruken. Det negative er at han ikke svarer på spørsmålet om Bergen, men bare viser til Ila. Jeg er bekymret over at syke innsatte faller mellom to stoler, og at det ikke er én statsråd som har ansvaret for dem, sier Toppe, som sitter i helsekomiteen.

Les også

Vil ha psykiatrisk klinikk ved fengselet

Justisdepartementet har foreløpig ikke besvart BTs spørsmål om nøyaktig hva slags informasjon Anundsen etterlyser.

— Ikke gjort nok

Toppe tror ikke det er mulig å gjennomføre innsparingene i Kriminalomsorgen uten at det går utover syke innsatte.

— Jeg ser ikke hvordan det skal være mulig, når vi vet hvor presset fengslene er. Her er det jo ikke snakk å bare unngå kutt, men å styrke tilbudet til denne gruppen. De skal være gode for å klare det.

- Dette er ikke et problem som har oppstått over natten. Hva har ditt parti gjort for å bedre situasjonen for syke innsatte?

— Vi har foreslått mer penger til Kriminalomsorgen enn regjeringen, men heller ikke vi har gjort nok med det strukturelle problemet, at enkelte innsatte faller mellom to stoler. Jeg sitter i helsekomiteen, og der er oppmerksomheten om helsetilbudet i fengslene nesten fraværende, sier Toppe.

Høies ansvar

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen har tidligere sagt til BT at det ikke nødvendigvis er behov for økt bemanning i fengslene. Nå vil Toppe ta opp saken med helseministeren.

— Bent Høie er også helseminister for de innsatte. Han burde uttale seg i denne saken, som han gjør om andre pasientgrupper.

BT har foreløpig ikke fått noe svar fra helseministeren om hva han vil gjøre for å bedre situasjonen for psykisk syke fanger.

Publisert:

TVANG: Inspektør Heidi Sandvik ved sikkerhetssengen i Bergen fengsel. Reimer er siste utvei for å forhindre at innsatte skader seg selv eller andre. Foto: Marita Aarekol

svp://85365