Krever rapport om tvangsbruk i fengsler

Men justisministeren lover ikke økt bemanning i andre fengsler enn Ila.