Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) sendte ut varsel om dette søndag. Både for jordskred og flom ligger faren på gult nivå, som er nivå 2 av 4.

— Det ventes stigende temperaturer og mye regn, opp mot 70-90 millimeter på 48 timer. Snøgrensen ventes til å være rundt 1.000-1.200 meter. Grunnvannstanden er høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales, heter det i varselet fra NVE.

Det er også ventet raskt økende vannføring og lokale oversvømmelser, særlig i tettbygde strøk.På Varsom.no ligger oppdaterte varsler både for flom og ras.