— Så mange som en tredel av alle svangerskap kan ende i spontanabort, sier Jone Trovik, som er overlege på Kvinneklinikken og leder av Norsk gynekologisk forening.

Flere enn vi tror opplever å miste et ufødt barn, men ikke alle er like åpne om det som KrF-leder Knut Arild Hareide.

— Fra svangerskapet så vidt er påbegynt frem til 12. svangerskapsuke, kan så mange som en tredel ende med abort, sier Trovik. - Etter 12. uke avtar risikoen, men heller ikke da er det uvanlig.

- De fleste

— Faktisk er det så vanlig å abortere, at de fleste kvinner vil oppleve det i løpet av sitt fruktbare liv, hvis de har tre eller fire påbegynte svangerskap, legger hun til.

- Hvorfor ender graviditeter med abort?

— I stor grad er det naturens måte å kvitte seg med fosteranlegg som det er noe feil med. I noen få tilfeller skyldes aborten ytre årsaker, for eksempel en infeksjon i livmoren, eller andre ytre faktorer som skader fosteret. Risikoen for abort øker etter hvert som kvinnen blir eldre. Det henger sammen med at kvinner er født med alle sine egganlegg, som eldes i takt med kvinnen. Over år vil det skje feilutvikling i noen egg. Blir kvinnen gravid med et slikt egg, kan det ende i spontanabort.

- Har noen kvinner høyere risiko for abort?

— Det finnes noen veldig sjeldne tilstander som gir det vi kaller habituell abort, men dette utgjør en veldig liten gruppe.

- Lev som vanlig

- Er det noe dere leger kan gjøre for å hindre abort?

— Vi vet at røyking høyner risikoen, så det er lurt å kutte den ut. Vi råder kvinnen til å leve som vanlig. Vi pleier å tilby ekstra oppfølging og kontroller til kvinner som har hatt flere spontanaborter. Ellers er det lite annet vi kan gjøre enn å trøste og støtte kvinnen. Selv om hun har opplevd både tre og fire aborter på rad, er det godt mulig at det neste svangerskapet ender i barnefødsel.

- Har du inntrykk av at det er tabu å snakke om aborter?

— I langt mindre grad enn før. En annen ting er at mange kvinner opplever aborter mer traumatisk i dag. Kanskje har de utsatt barnefødsler og planlagt graviditeten nøye. Hvis de så spontanaborterer, oppleves det som en tragedie, mens tidligere generasjoner i større grad aksepterte dette som naturens gang.