• MILJØAGENTER: Louise Angell (10) til venstre, Hanna Løbrot (10) og Andreas Stakkestad (11) i butikkhyllene. FOTO: EIRIK BREKKE

Miljøagentene utfordrer Nidar og andre snopeskapere