• UENIGE: Statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes er positiv til at juryens avgjørelse settes til side. Forsvarer John Christian Elden er sterkt uenig. FOTO: ØRJAN DEISZ

Juryen frikjente 25-åring for drap