• (1/4)
    «GRUDT«»: - Julija (3,5 år) ber om «grudt«» av og til, men sier vanligvis «jeg vil ha melk» eller «suge», sier mamma, Tatjana Russita (30). «Grudt» er det russiske ordet for «pupp». FOTO: SILJE KATRINE ROBINSON

Er det greit å amme barn til de er fem år?

Hvorfor blir vi så provosert av mødre som ammer store barn? Marit ga bryst til sønnen var fem år. Gravide Tatjana ammer datteren Julija (3,5 år), og har ingen planer om å slutte – heller ikke når den nye babyen blir født.