• ULYKKESSTEDET: Her kolliderte mopeden og bilen. FOTO: PER LINDBERG

Mopedulykke ved brannstasjon

Politi og ambulanse på stedet.