- Katastrofe for Årdal

Jordmoren i Årdal frykter konsekvensene dersom Lærdal sjukehus mister sitt fødetilbud.