Krasjet i stolpe og stakk

Mistanke om promillekjøring i Vik.