Nå må du passe deg!

Siste fase av bybanetestingen kan bli skummel for byens bilister og fotgjengere. Se opp — for ikke å si bak deg.