- Arbeider fikk svovelsyre over seg

Arbeidsulykke på Borge Garveri.