• PUSTAR: Overlege Ove Fondenes (t.v) og professor Raymond Onders forklarar foreldra til Angela (Eva og Morten Stadven) korleis dei skal koble på pacemakeren. Angela får trekke pusten for aller første gang. FOTO: Haukeland universitetssjukehus

Trakk pusten sjølv for aller første gong

Angela Stadven (7) har vore kopla til respirator i heile sitt liv. I dag fekk ho operert inn ein pacemaker slik at ho klarar å puste sjølv.