- Vi vil ta vår del av kostnadene dersom vi kommer frem til en spleiseløsning. Vi har plikt til å hjelpe dyrene, og kostnadene for dyreeierne er allerede store nok som de er, sier Terje Søviknes (Frp), ordfører i Os kommune.

Tirsdag treffes representanter fra Fjell, Bergen, Sund, Askøy, Os, Øygarden og Osterøy kommune på Bergen rådhus. Målet er å komme frem til en felles løsning for smådyrvakten som mistet sin statlige støtte i sommer. Flere kommuner er positive til å spleise på en løsning for dyrene.

- Legger Bergen penger på bordet, vil Øygarden følge dem, sier Otto Harkestad (Ap), ordfører i Øygarden.

- Alle bør betale

Helge Stormoen (Frp), byråd for kultur, næring, idrett og kirke, er svært glad for at flere kommuner allerede har meldt sin interesse. Han mener det er feil om Bergen må ta regningen alene, og mener løsningen bør være et spleiselag.

- Det koster 1,3 millioner kroner å drifte denne tjenesten. Fordelt på alle kommunene er ikke det så mye. I denne prosessen føler jeg at Bergen kommune har måttet ta mye av støyten. Dersom dette skal videreføres, må alle bidra. Blir det et spleiselag, vil også Bergen betale, sier han.

Frem til 1. november er det de som betaler for tjenesten.

- Burde klare seg uten støtte

Smådyrvakt-saken har satt kommunene i skvis. Dersom klinikkene selv nekter å drifte uten tilskudd, kan kommunene se seg nødt til å punge ut som følge av dyrepersonellloven (se fakta). Dette til tross for at flere norske kommuner, Bergen inkludert, egentlig ikke ønsker å betale for dette.

- Mitt ønske er at klinikkene selv betaler. Men slik situasjonen er nå, tror jeg ikke det skjer. I Fredrikstad har klinikkene klart å beholde vaktordningen uten kommunal støtte. Hvis de klarer det der, burde vi også klare det her, mener Stormoen.

Tror på en løsning

Siv Høgtun (H), ordfører i Askøy kommune, vil ikke si noe konkret om hvorvidt de vil åpne pengesekken for et spleiselag før hun har fått mer informasjon. I utgangspunktet er hun positiv til et samarbeid.

Ordførerne i Sund, Fjell og Osterøy forteller at også de ønsker mer informasjon, og at de i forkant av møtet vil sette seg inn i behovet for deres område.

Stormoen har stor tro på at saken vil bli avgjort i dag.

- Vi skal finne en løsning før vi forlater dette møtet. Det må vi, sier han.

Driver uten tilskudd

Da klinikkene i Fredrikstad mistet sin støtte, ble de nødt til å fortsette uten.

I likhet med Bergen og omegnskommunene, har Fredrikstad mistet den statlige støtten til å drive smådyrvakt. Mens det i Bergen har vært store protester, har motstanden gått mer stille for seg i Østfold.

- Vi ga beskjed til klinikkene om at midlene ble inndratt. I juli var siste oppgjør, og siden den gang har de drevet for seg selv. Jeg har fått ti-elleve brev med klager, ellers har vi hørt lite. Det var aldri en diskusjon rundt hvorvidt kommunen skulle betale. Det hadde uansett vært dødfødt, sier landbruksrådgiver Karen Løkken Torp i Fredrikstad kommune.

Carsten Glindø, veterinær og daglig leder ved Fredrikstad dyrehospital, forteller at klinikkene i området følte de måtte fortsette uten bevilgninger. I alt var de tre klinikker som gikk i turnus.

- Vi har ikke ressurser eller tid til å slåss med myndighetene. Vi ga opp denne kampen og har fortsatt for oss selv. Til tross for at det betyr økte satser for våre kunder. Vi følte aldri at vi hadde noe valg og vi er nødt til å ta vare på dyrene. Det er jobben vår, sier han.

To av de tre klinikkene har også tidligere holdt døgnåpent, også i periodene da de ikke hadde vaktansvaret. Dette på grunn av lange avstander.

- De 240.000 kronene som vår klinikk fikk, kom godt med. Det koster enormt mye å holde vakten åpen på nattetid. Det burde være sponset av kommunen, sier Glindø.