Blant tilhengerne av Smith-Sivertsen hevdes det nå at flere i bystyregruppen vurderer sin fremtid dersom dagens byrådsleder blir sittende.

En av dem som har ledet an i «opprøret» mot Stolt-Nielsen i bybanesaken, er Atle Fasteland.

Tydelig kritikk

Rothaugen-rektoren har vært tydelig i sin kritikk av måten byrådslederen har håndtert konflikten med egen bystyregruppe i saken om hvor bybanetraseen skal legges gjennom sentrum.

— Dersom dagens byrådsleder fortsetter, hvordan vil det mottas i bystyregruppen?

— Jeg tror noen vil juble, mens noen vil vurdere om de vil fortsette. Jeg tror ikke alle tenker det samme som meg.

- Har du vurdert å slutte?

— Jeg har vel tenkt i mitt hode, at når jeg har vært så tydelig med ønske om endring, så er det vanskelig for meg å fortsette om det ikke blir endring. Det er ikke noe personlig mot Ragnhild. Men dette er vurderinger jeg gjør meg, jeg har ikke konkludert.

Ble usikker

Fasteland sier han lenge var vært sikker på at Smith-Sivertsen vinner nominasjonskampen.

— Jeg begynte å bli litt usikker for en uke siden, men tallene du refererer nå gjør at jeg blir ganske rolig igjen, sier han, og referer til byrådsledermålingen som BT har fått gjennomført.

Petter Haraldsen tok som leder for Bergens Unge Høyre til ordet for Smith-Sivertsen.

— Disse tallene reflekterer nok hvordan stemningen har vært i partiet, og dette viser nok at partiet trekker i en klar retning, sier han.

Selv mener Haraldsen at man må være forsiktig med å stille ultimatumer rundt byrådslederspørsmålet.

— Blir Ragnhild sittende, har vi en leder å forholde oss til, og vi må fortsette arbeidet vårt, selv om jeg selv mener Martin virker best skikket til å lede Høyre til en ny seier i neste års valg.

GRAFIKK: Heidi Grotle

Bedre ledelse

Det er rektor Fasteland enig i. At Smith-Sivertsen tapte debatten tidligere i uken mot Stolt-Nielsen, tror ikke han ikke vil påvirke så mye.

— I mitt hode er de politiske sakene én ting, men skal du være byrådsleder er måten du leder på utrolig viktig.

- Er det der du mener Stolt-Nielsen ikke har levert?

— Ja. Jeg tror Martin har de rette egenskapene. Det å lytte, bygge relasjoner og så samarbeid. Spesielt det med å bygge relasjoner er enomrt viktig når man leder en enorm organisasjon som dette. Vi snakker Statoil-størrelse.

Overrasker ikke

At hennes partifelle Atle Fasteland vurderer å trekke seg fra listen dersom hun blir sittende som byrådsleder, mener byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen er lite overraskende.

— Han har vært veldig tydelig på at han ikke ønsker at jeg skal være byrådsleder, og at han i så tilfelle vil vurdere sin egen deltakelse har jeg forståelse for, sier hun.

Samtidig har skolebyråd Harald Victor Hove sagt at han går av om partiet velger Smith-Sivertsen.

— Jeg vet også at andre vil vurdere hva de skal gjøre om partiet bestemmer seg for å bytte byrådslederkandidat, sier Stolt-Nielsen.