Nygårdsparken har vært stengt i ti dager. Å ta hånd om de utenlandske narkoselgerne som var i parken uten lovlig opphold, har vært høyt prioritert av politiet i forbindelse med stengingen av parken.

Nå kan ting tyde på at noen disse selgerne har tatt konsekvensen av at parken er stengt.

— Det er et generelt inntrykk er at det er litt færre selgere som opererer nå. Men jeg kan ikke tallfeste det, sier stasjonssjef Olav Valland ved Bergen sentrum politistasjon.

Fem pågrepet

Etter stengingen er til sammen fem utenlandske narkoselgere pågrepet.

Alle er tatt i sentrum, og de er tatt hånd om av politiet. Ingen av dem skal være fremstilt for fengsling ennå.

En av de pågrepne er mannen som ble tatt med 160 gram hasj i matkøen ved Korskirken.

— Vi vet at vi har gjort det mye vanskelige for selgerne av narkotika ved å stenge Nygårdsparken. Det er fortsatt et uoversiktlig bilde når det gjelder de utenlandske selgerne. Men vi følger nøye med og kan ikke fortelle i detalj hva vi gjør, sier Valland.

Observerer færre

— Er det noe som tyder på at noen av de har reist fra byen?

— Det kan jeg ikke si noe om. Jeg kan bare si at det er en generell oppfatning at det er noen færre utenlandske selgere som opererer i byen nå, sier Valland.

- Har dere fått tilbakemelding fra andre byer om nye selgere etter at parken stengte?

— Nei, det har vi ikke, sier Valland.

Han legger til:

— Men det vi ser er at det er mindre ansamling av rusavhengige enn fryktet på de stedene som var utpekt som mulige nye åpne russcener, sier Valland.

Ikke økt fengselspress

Per Sigurd Våge, direktør for Kriminalomsorgen region vest, sier de var forberedt på økt antall varetektsinnsatte etter stengingen av Nygårdsparkens øvre del i slutten av august.

— Vi venter fortsatt på et økt press, fordi politiet jobber så dedikert og massivt med å følge opp de kriminelle delene av rusmiljøet. Men per nå, halvannen uke etter stengningen, er det en ordinær situasjon hos oss når det gjelder etterspørsel etter varetektsplasser. Faktisk er det bedre kapasitet enn på lenge, sier Våge til BT onsdag.

- Flere personer i rusmiljøet er blitt bøtelagt for bruk, besittelse eller salg av narkotika etter stengingen av parken. Vil dette legge noe press på dere, hvis de må sone i stedet for å betale bøtene?

— Effekten av det vil vi ikke merke før etter lang tid. Det er en lang prosess frem mot at personer kommer inn til såkalt bøtesoning, sier Våge.

Stabilt

Ane Kvaal, leder for utlendingsenheten i Hordaland politidistrikt, sier de heller ikke har merket noe spesielt etter parkstengingen. Enheten hennes håndterer blant annet utvisninger av utlendinger som er tatt for straffbare forhold.

— Vi har ikke spekulert i at det skulle bli noe økt sakstrykk på utlendingssaker etter at parken ble stengt. Situasjonen hos oss har vært stabil de siste ukene. Vi har vanlig beredskap, men vi er forberedt på å snu oss rundt hvis situasjonen krever det, sier Kvaal.