• SLIK SKAL DE LIGGE: Dette er en solstudie som viser de nye blokkene I fugleperspektiv klokken 12 i juni. Nybyggene er hvite, mens eksisterende bebyggelse er blå. Det store blå bygget oppe til høyre er aktivitetshuset Fysak, der det også er bybanestopp like ved. ILLUSTRASJON FRA REGULERINGSPLANEN.

Slettebakken får mange naboer

De neste årene skal det bygges over 300 nye leiligheter ved bybanestoppet på Slettebakken.