Mener sjåførene bryter kontrakten

Skyss vil kreve erstatning fra Tide for sjåfører som ikke tar betaling for billettene.