• FOTO: Katarina Lunde

Ulovlig not kan gi høy bot

Her ankommer de anholdte trålefiskerne Bergen.