Brøytebil i grøften i Hardanger

Ute å kjøre i slaps og snø.