• VIL HA BORT FERGEN: Øyvind Halleraker mener det haster å få på plass Hordfast. – Når Rogfast står ferdig vil Stavanger bli byen for Sunnhordland, om ikke vi får Hordfast. Derfor er dette prosjektet veldig viktig for Bergen, sier han. FOTO: Marita Aarekol

Vil ha bompenger på fergene

Neste år kan billettprisen på fergestrekningen Halhjem - Sandvikvåg stige med rundt 35 kroner. Inntektene skal sikre tidlig byggestart av Hordfast.