• ETTER FLOMMEN: – Bygging av nytt kraftverk vil gjøre vondt verre, mener flomofrene Johannes Nyløy og Leidulv Veka i Fortunsdalen. De har opplevd mange flommer, men flommen i oktober var en av de aller verste. Den ødela store deler av dalføret. FOTO: Marita Aarekol

Flomofre sier nei til kraftutbygging

For tre måneder siden var våningshuset og fjøset til Leidulv Veka og Johannes Nyløy centimeter fra å bli slukt av vannmassene. Nå frykter naboene at et nytt kraftverk i flomelven vil gjøre mer skade enn gagn.