Bompengeregningen det neste tiåret: 200.000 kroner pr. bilist

Bompengene de neste årene er bare begynnelsen. Nye, dyre bompengeprosjekter står i kø i Hordaland. Hver bilist i fylket må bidra med minst 200.000 kroner.