• JOBBSØKER: Uten arbeid og uten dagtilbud må Mette Nilsvik Økland fylle dagene med egne gjøremål. En gang i uken er hun leksehjelp for de minste på Ny-Krohnborg skole. FOTO: Ørjan Deisz

Mette har ventet på arbeid i to år

Over halvparten av utviklingshemmede i Norge har ingenting å gå til på dagtid. Mette Nilsvik Økland har ventet to år på varig tilrettelagt arbeidsplass.