Kronglete ferd for veg i Kvam

Dei folkevalde i Kvam trassar både Fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning og Riksantikvaren.