Kritiserer plan for integrering

Byrådet overlet integreringa av innvandrarar til frivillige organisasjonar, meiner Arbeidarpartiet. Høgre meiner Ap har misforstått.