Fornøyd gratis-hjelp i Byarkivet

Arbeidsgivere som tar inn uføre får gratis arbeidskraft og 50.000 i årlig tilskudd. Bare et fåtall bruker muligheten. Sondre Hess er et lykkelig unntak.