Server-olje kan ha <br/>nådd Nordland

Statens naturoppsyn frykter at olje fra «Server» kan ha spredd seg langs hele kysten, etter funn av tilgrisede fugler i Nordland.