Åtte ungdommar sende på dør

Den statlege barnevernsinstitusjonen Knutsatunet ungdomsheim på Stord mistar åtte bu- og omsorgsplassar.