Ni av ti kommuner bryter opplæringsloven

Fylkesmennene har sjekket hvordan offentlige skoleeiere ivaretar lovens krav om spesialopplæring. Bare to kommuner slipper helt unna kritikk.