Ønsker sykkeltunnel under Kronstad

Både Vegvesenet og Bergen kommune arbeider med planer for nye sykkeltraseer. En av dem kan gå i tunnel under Kronstad.