Dramatisk redningsaksjon

Sju ungdommar fekk motorstopp 30 meter frå land. Det var kuling og fire meter høge bølgjer i området.